Baucar RM10.00 percuma untuk semua

Bermula daripada14 Febuari 2014 sehingga 13 Mei 2014, semua pelanggan MAA Takaful yang mengaktifkan akaun online di http://www.maatakaful.com.my/MyAccount akan menerima baucar tunai KFC yang bernilai RM10.00

Promosi ini terbuka kepada semua pelanggan lama/baru yang belum mengaktifkan MyAccount di laman web tersebut. Antara fungsi yang terdapat di laman ahli ini adalah seperti semakan rekod caruman, cetakan penyata untuk cukai pendapatan, semakan penyata kewangan dan lain-lain seperti maklumat perunding dan butiran diri.

Reactions:

0 komen: